Sluit menu

Wat is de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen vaste baan hebben, toch een inkomen ontvangen. Deze wet geldt voor werknemers die ziek uit dienst gaan bij hun werkgever, bijvoorbeeld omdat een tijdelijk contract afloopt. Ook geldt de Ziektewet voor iemand die heeft gewerkt als uitzendkracht en het uitzendcontract eindigt tijdens ziekte.

Eigenrisicodragerschap werkgever

Eigenrisicodragerschap werkgever

De werkgever is financieel verantwoordelijk voor de betaling van de Ziektewet-uitkering aan de (voormalig) werknemer en is verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding. De organisatie kan dit, tegen betaling van een Whk-premie, overdragen aan UWV. De werkgever kan ook kiezen voor het eigenrisicodragerschap. ZW Services geeft uitvoering aan het eigenrisicodragerschap en ondersteunt werkgevers.

Lees meer
Poortwachter stappenplan

Poortwachter stappenplan

In de Wet Verbetering Poortwachter staat de basis van verzuimbegeleiding gedurende maximaal 104 weken. Ook staan hierin de rechten en plichten van werknemer/ ZW-uitkeringsgerechtigde en hun werkgever genoemd. In het Poortwachter-stappenplan staat wie wat wanneer moet doen. Dit stappenplan vormt de leidraad voor alle betrokken partijen.

Lees meer

Meest gestelde vragen over de Ziektewet

 • Wat is aanvullende Ziektewet-uitkering?

  Aanvullende Ziektewet-uitkering wordt afgekort als AZW. Om aanspraak te maken op deze aanvulling dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u vinden onder het kopje: ‘Wanneer heb ik recht op aanvullende Ziektewet-uitkering’.

 • Wanneer heb ik recht op een aanvullende Ziektewet-uitkering?

  U heeft recht op een aanvullende Ziektewet-uitkering als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:
  – uw (ex-)werkgever is aangesloten bij de ABU of NBBU of is ABU volgend;
  – u heeft een uitzendovereenkomst fase a met uitzendbeding.

 • Hoeveel bedraagt de aanvullende Ziektewet-uitkering?

  De eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering aangevuld tot 90% van het vastgestelde bruto dagloon.
  Vanaf week 53 tot en met week 104 van arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering aangevuld tot 80% van het vastgestelde dagloon.
  Dit houdt in dat u in het eerste ziektejaar een aanvulling van 20% en het tweede ziektejaar een aanvulling van 10% zult ontvangen, bovenop uw Ziektewet-uitkering vanuit uw (ex)-werkgever.

 • Wanneer krijg ik mijn aanvullende Ziektewet-uitkering uitbetaald?

  Zodra u de betaalspecificatie van UWV aan ons opstuurt, ontvangt u een bevestigingsmail zodra deze door ons is verwerkt. Na ontvangst van de bevestigingsmail, zult u binnen 6 weken de aanvulling uitbetaald krijgen. Let op: u ontvangt een aparte bevestigingsmail per verzonden betaalspecificatie. Het kan dan opnieuw 6 weken duren voordat u de uitbetaling zult ontvangen van de aanvulling.